'केही वर्ष विदेशी होइन, नेपाली टुरिस्टलाई स्वागत गर्नुस्'