मिसन सगरमाथा बेस क्याम्प-१०: जहाँ तातोपानी, कोठा र मोबाइल चार्ज गरेको पैसा तिर्नुपरेन