चीनको ग्रेटवालको झल्को दिने बन्दीपुरको ‘मिनी ग्रेटवाल’