हेर्न सकिन्छ, हाम्रै भूमि लाप्चलाबाट मानसरोवर कैलाश