बर्दिया निकुञ्ज पर्यटकका लागि खुला

सेतोपाटी

बर्दिया, भदौ ३१