वैज्ञानिक आविष्कारले सधैं रकेटमात्रै उडाउँदैन्, कहिलेकाहीँ बिरामीको ज्यान पनि बचाउँछ!

बिष्णु प्रसाद जोशी

खप्तड छान्ना-५, पिठातोला, हाल अमेरिका