एनआरएन साझा अभियान हो यसमा पक्ष र विपक्षी हुँदैन: संरक्षक भट्ट