ओमानमा मानव तस्कर रोकथामका लागि ३३ न्यायाधीश एक स्थानमा