अब बेलायतबाट नेपाल जान पाइने, होटेल क्वारेन्टिन अनिवार्य