अरूको नाममा आइपिओ भर्नेलाई रोक्न सफ्टवेयर ल्याइँदै एक जनाले नै ५०-६० एकाउन्टबाट भर्ने गरेका छन् आइपिओ
कमल नेपाल काठमाडौं, फागुन २१