राष्ट्र बैंकलाई गण्डकीको सुझाव- व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा स्रोतमा पहुँच पुग्ने प्रवृत्ति सुधार

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, असार २३