विवादपछि निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय! 

विजयराज खनाल

काठमाडौं, असार २३