भायानेटले १५ परिवारको लागि जोडिदियो निःशुल्क इन्टरनेट

पैसाकै अभावमा इन्टरनेट र शिक्षाबाट वञ्चित अन्य परिवारलाई पनि सहयोग गर्ने कम्पनीको उद्देश्य