निर्माण व्यवसायी भन्छन्- मूल्यवृद्धिले घर सम्पत्ति सबै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो