गण्डकीमा नयाँ सरकार दाबी गर्दै चार दलका नेता प्रदेश प्रमुखकोमा 

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, वैशाख २९