दीपक मनाङेले दोस्रो पटक लिए मन्त्रीको सपथ, भने- सरकारबारे केही 'नलेज' छैन