मानिसको सद्भाव ओइरिएका उज्ज्वल थापा

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, जेठ १६