गण्डकीको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भन्यो- मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको मात्र निवेदन दर्ता थियो