केन्द्रमा बलिया, दाङमा एक्लिएका शंकर पोखरेल
सन्जिब बगाले काठमाडौं/दाङ, साउन ८
नारायण खड्का काठमाडौं/दाङ, साउन ८