वातावरणीय मूल्यांकन नै नगरी प्राकृतिक सम्पदा निजी क्षेत्रलाई दिन उच्च अदालत पोखराको रोक 
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, साउन ३२