राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक : सुरक्षा अवस्थाबारे समीक्षा
सेतोपाटी काठमाडौं, भदौ २५