गण्डकीको सबै जिल्लामा भू तथा जलाधार कार्यालय राख्न निर्देशन
सेतोपाटी गण्डकी, भदौ २९