बाँकेको नरैनापुरले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई बस सहयोग गर्ने