बांगेमुढाको सामुदायिक घर विवादमा राजनीतिक रङ

पाँच आना जग्गा, त्यसमा बनेको घर र आम्दानी कसको स्वामित्वमा रहने भन्ने अर्को मुख्य सवाल

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज १७