अट्वारी पर्वमा दाङको दंगीशरणले दियो सार्वजनिक बिदा