कोरोना प्रायः कोठाबाटै सर्छ भने बाहिर हिँड्दा मास्क किन लगाउने? विज्ञ भन्छन्ः हिँड्दाहिँड्दै कसैले छेउमै खोकिदियो भने सर्न सक्छ