यस्तो स्कुल जहाँ सिकाइन्छ हलो जोत्न, मोही पार्न, गुन्द्री बुन्न...
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, पुस २७