पशुपतिमा राखिएको ९६ किलो सुनको जलहरी के हो?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, फागुन १४