'महाशय! शिरदेखि पाउसम्मै हेरेर भन- म मान्छे होइन भनेर कहाँ लेखिएको छ?'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन २५