प्रहरी आफैं बसमा काठमाडौंबाहिर जाने यात्रु बन्दा...
रासस काठमाडौं, वैशाख २६