आफ्नै बारीमा फलफूलको एउटा बिरूवा रोपेबापत् किसानले पाउँछन् ५ किलो चामल 
सविता बुढा धनगढी, जेठ २