राजगोमनले टोक्दा बाँचेका कतिलाको कोरोनाले लियो ज्यान