दारी ग्याङले खुवाउँछ-सडक कुकुरलाई मासु भात, गाईलाई घाँस

नारायण खड्का

दाङ, जेठ २४