कोरोना भाइरस चमेराबाट सर्‍यो कि प्रयोगशालाबाट फैलियो? वैज्ञानिकहरूलाई अहिलेसम्म के थाहा छ? के थाहा पाउन बाँकी?