बिस्तारै उठ्दै छ बाढीले बगाएको मनाङ
सेतोपाटी मनाङ, असोज २