सिन्दुर चढाइ सम्पन्न गरियो श्रीचन्द्रविनायक तथा श्रीभैरवनाथ जात्रा

रासस

काठमाडौं, मंसिर ६