सलमान रूस्दी भेन्टिलेटरमा, एउटा आँखा गुम्ने खतरा

सेतोपाटी

काठमाडौं, साउन २८