सुन पसल बेचेका दिनेशलाई 'मिल्ने साथी'ले नै हनी ट्र्यापमा पारेपछि…