नासिर र डुवानाले बनाए दोस्रो दिन पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान