विद्युत लापरबाहीको बढ्दो समस्या

आकृति सापकोटा

मंसिर १२