गल्याङका किसानले गरे बाँझो पाखाबारी फाँडेर सामूहिक टिमुरखेती
सेतोपाटी स्याङ्जा, असार २७