यस्तो हुनेछ नयाँ टाटा ‘ह्यारियर’
एजेन्सी काठमाडौं, साउन ५