एक वर्षमा नेपालमा थपिए ७ गाडी कम्पनी, धेरैले विद्युतीय सवारी बनाउने
सुधिर भण्डारी काठमाडौं साउन ६