यो हो भारतीय बजारमा २० वर्षदेखि राज गरेको गाडी, अहिलेसम्म ४० लाख वटा बिके
एजेन्सी  काठमाडौं, असोज २८