हिरोले ल्यायो १२५ सिसीको नयाँ मोटरसाइकल
एजेन्सी काठमाडौं, असोज २८