बैंकको केवाइसी विवरणको सास्ती, अद्यावधिक नगरे खाता 'फ्रिज'

कमल नेपाल

काठमाडौं, वैशाख ६