तीन हजार रूपैयाँ पनि फिर्ता दिन नसकेपछि सहकारीका सञ्चालक 'फरार', पीडितहरू विभागमा

विजयराज खनाल

काठमाडौं, माघ १५