एकै गोठबाट दशैँमा २० लाख आम्दानी
सेतोपाटी म्याग्दी, कात्तिक १