इन्डोनेशियासँग हवाइ सम्झौताको तयारी, गरुडा एयर उडान गर्न इच्छुक