एउटा अण्डाको फोटोले राख्यो इन्स्टाग्राममा रेकर्ड
सेतोपाटी अमेरिका, माघ २२